Larisa Vlăsceanu

*

Auditor Financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

*

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscal din România

*

Expert Contabil, membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România